INTEGRERADE FOTOVOLTAISKA LÖSNINGAR FÖR BYGGNING

Hevel BIPV-lösningar är innovativa och ekonomiskt fördelaktiga alternativ till konventionell fasadbeklädnad

MILJÖVÄNLIG LÖSNING FÖR FASADBEKLÄDNAD
BETYDANDE REDUCERING AV DRIFTSKOSTNADERNA
BRETT UTBUD AV FÄRGER OCH KONFIGURATIONER

Integrerat solcellsfasadesystem för byggnader

Hevel BIPV-lösningar är innovativa och ekonomiskt fördelaktiga alternativ till konventionell fasadbeklädnad.

Förutom kraftgenerering bidrar Hevel BIPV-lösningar till byggnadsestetiken.

Ytterligare fördel

KOSTNADSBESPARINGAR
Användning av en nätansluten BIPV-lösning gör det möjligt att minska elräkningen markant, samtidigt som riskerna med plötsliga eltariffer minimeras.
01
MILJÖVÄNLIGT
BIPV – ett betydande bidrag till Europeiskt initiativ för gröna affärer. BIPV kan stödja målen för European Green Deal och minska koldioxidutsläppen i EU:s byggnadsbestånd.
02
OAVBRUTEN STRÖMFÖRSÖRJNING
BIPV-lösningar i kombination med energilagring säkerställer oavbruten strömförsörjning, vilket minskar riskerna i samband med strömavbrott.
03
ESTETISKT UTSEENDE
BIPV-lösningen är en innovativ global trend. Byggnaden kommer inte att förbli obemärkt och kommer med säkerhet att få uppmärksamhet för sin estetiska design.
04

Ansökan

BIPV-LÖSNINGAR KAN ANVÄNDAS PÅ ALLA TYPER AV KOMMERSIELLA OCH BOSTADS-BYGGNADER, I BÅDE NYETABLERINGAR ELLER RENOVERINGSPROJEKT.
01
Administrativa byggnader
02
Kommunala serviceanläggningar
03
Bostadshus
04
Köpcentrum
05
Kontorsbyggnader
06
Industrianläggningar
07
Flygplats/järnvägsstationer
08
Hotell
01 Administrativa byggnader
02 Kommunala serviceanläggningar
03 Bostadshus
04 Köpcentrum
05 Kontorsbyggnader
06 Industrianläggningar
07 Flygplats/järnvägsstationer
08 Hotell

Tillförlitlighet och säkerhet

50 år
BIPV-lösningsgaranti 50 år
från-45°C till +85°C
Klimatförhållanden för systemdrift
150 m
Maximal installationshöjd för fasadsystemet

Hevel BIPV har klarat omfattande tester i sju oberoende ackrediterade laboratorier. Resultaten av varje test var positiva, vilket gjorde det möjligt att använda BIPV i alla typer av byggnader.

  • Brandprovningar av monterad BIPV
  • Provningar av lastkapacitet
  • Materialens korrosionsbeständighet och hållbarhet
  • Frostbeständighetsprovningar
  • Brandfaroklassprovningar
  • Sanitära och epidemiologiska provningar
  • Elektromagnetiska strålsäkerhetsprovningar
HÄRDAT GLAS
HÖG FUKTBESTÄNDIGHET
ÖVERENSSTÄMMER MED BRANDSÄKERHETS-STANDARDER

Gör en förfrågan

HEVEL BIPV-LÖSNINGSDESIGN

Hevel BIPV-lösning består av 4 huvudkomponenter:
Solcellsmodul
Beklädnadskassett
Regnskärm
Ram
FÄSTE
Fästet fäster säkert gardinsystemets systemram till byggnadens stödjande bas
MC4-ANSLUTNINGAR
För snabb och enkel anslutning av solcellsmoduler
MC4-ANSLUTNINGAR
För snabb och enkel anslutning av solcellsmoduler
SOLCELLER
RAM
Ramen tillverkas för att matcha glasets färg för en visuellt universell fasad
BEKLÄDNADSKASSETT
En ram med en kassettstruktur där solcellsmodulen är monterad. Kassetten fästs på styrskenor med krokar, lim och skruvar
STYRNINGSPROFILER
Lodrätt, vågrätt eller hybrid, beroende på projektets krav
GLAS PÅ FRAMSIDAN

Regnskärmsfasad

Kassettprofilen, förstyvnings- och klämmorna är tillverkade av aluminiumlegering
LÄTT VIKT AV REGNSKÄRMSFASAD
TEMPERATUR SLÄPPER MOTSTÅND
HÖG MOTSTÅNDSKRAFT MOT KORROSION
HÅLLBARHET
ENKEL INSTALLATION

ALTERNATIV FÖR SOLCELLSMODUL

Solcellsmoduler för BIPV- lösningar finns i ett brett spektrum av konfigurationer. Beroende på färgen på det främre och bakre sidoglaset kan en mängd olika designlösningar övervägas.

Hevel BIPV-moduler finns i en rik palett av färger, vilket öppnar möjligheten för de mest vågade och kreativa idéerna att komma till livet i originala och innovativa projekt, samtidigt som man säkerställer minskade driftskostnader för byggnaden.

VÄLJ FÄRGER GENOM ANVÄNDNING AV DET KLASSISKA FÄRGSCHEMAT
TILLÄMPA ALLA BILDER OCH TEXTURER
MER ÄN 100 FÄRGALTERNATIV
STANDARDLÖSNING
TYP A
framsida:
genomskinligt glas
baksida:
genomskinligt glas
395 W
PV-MODUL-KRAFT upp till
TYP B
framsida:
genomskinligt glas
baksida:
svart glas
395 W
PV-MODUL-KRAFT upp till
FÄRGVERSION
TYP C
framsida:
färgat glas
baksida:
svart glas
360 W
PV-MODUL-KRAFT upp till
TYP D
framsida:
genomskinligt glas
baksida:
färgat glas
395 W
PV-MODUL-KRAFT upp till
INDIVIDUELL LÖSNING
ANVÄNDA VALFRI BILD OCH TEXTUR

Gör en förfrågan

SPECIFIKATIONER

Hevel-moduler är det grundläggande elementet i BIPV-lösningar
TEKNISKA
ELEKTRISKA
PRESTANDA
Övergripande mått på beklädnadskassetten med solcellsmodulen
2004 х 1048 х 46 mm
Vikt
40 kg
Garanti för solcellsmodulens prestanda
30 år
BIPV-lösningsgaranti
50 år
Brandfaroklass för solcellsmodul
godkänd för användning i hus och andra byggnadstyper
Brandfaroklass i BIPV-systemet
godkänd för användning i hus och andra byggnadstyper
Klimatförhållanden för systemdrift
från -45 till +85 °С
Modulsäkerhet vid drift i bostadshus
+
Nominell kraft (Pmax)
395 W
Nominell kraftavvikelse (Pmax)
0/+5 W
Maximal kraftström (Impp)
8,76 A
Maximal kraftspänning (Vmpp)
44,84 V
Kortslutningsström (Isc)
9,1 A
Öppen kretsspänning (Voc)
52,2 В
Maximal systemspänning
1500 V
Drifttemperatur från
-40 till +85°C
Nominell drifttemperatur
38.8°C

Vill du börja spara?

Skicka din begäran, så kommer våra specialister att kontakta dig